Twoje biuro zawsze tam, gdzie Ty

Własna firma to wolność dbania o swoją przyszłość. Ale to także konieczność wskazania adresu wykonywanej działalności. Najczęściej wybieranym adresem jest… adres domowy. To oczywiste: tu mieszkam, tu przebywam najdłużej, więc tu zarejestruję swoją firmę. Pomijając kwestie lokalnych podatków od nieruchomości, …

Read More

Bank

Wszelkich rozliczeń z pracownikami i kontrahentami dokonuj z użyciem rachunku bankowego przyznanego przez nas, obsługiwanego przez bankowość korporacyjną wiodącej marki

Read More